zam.opf.slu.cz


Server slouží k zobrazení zaměstnaneckých web stránek.
Stránky se editují v adresáři public.www na síťovém disku K: uživatelů.